Nieuws

09 nov. 2021

Nieuwe geneesmiddelbepalingen ZorgDomein

Vanaf 1 december 2021 is het mogelijk in  ZorgDomein de volgende geneesmiddelspiegels aan te vragen:

Amitriptyline

Carbamazepine

Clomipramine

Clozapine

Digoxine

Fenobarbital

Fenytoine

Fluoxetine

Fluvoxamine

Imipramine

Lamotrigine

Lithium

Nortriptyline

Oxcarbazepine

Paroxetine

Theofylline

Valproinezuur

Geneesmiddel overig

 

Voor farmacogenetisch onderzoek gebruikt u de aanvraag:

Cytochroom P450-1A2

Cytochroom P450-2C19

Cytochroom P450-2C9

Cytochroom P450-2D6

Cytochroom P450-3A4

Farmacogenetisch onderzoek overig (invulveld)

 

Bij de aanvraag wordt u ook gevraagd om de reden van aanvraag, de innamedatum, tijd en dosis op te geven. Met deze informatie kunnen de ziekenhuisapothekers een gerichter advies geven bij de uitslag van het onderzoek.

Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: routine, bijwerkingen, therapietrouw, interactie, nierfunctie verslechterd etc.

 

Voor vragen over geneesmiddelspiegels of farmacogenetisch onderzoek kunt u contact opnemen met Madelon Butterhoff, ziekenhuisapotheker

mbutterhoff@tergooi.nl of 088 – 753 3418.