Nieuws

30 jun. 2021

Nieuwe CT scanner in Blaricum

De huidige CT scanner op de afdeling Radiologie in Blaricum wordt vervangen door een nieuwe CT die ook de mogelijkheid heeft om een Perfusie CT te maken. Met een perfusie CT kunnen de collega’s op de afdeling Radiologie de doorbloeding van de hersenen beter beoordelen. Daardoor kunnen patiënten met een mogelijk (ischaemisch) CVA een betere/meer gerichte behandeling krijgen.

 

Tijdelijk geen CT beschikbaar in Blaricum

Omdat de nieuwe CT op de plek komt waar de huidige CT staat is er van zondag 4 juli 7:00 uur tot zaterdag 10 juli 9:00 uur geen CT scan beschikbaar in Blaricum. Alle geplande CT-afspraken vinden dan plaats in Hilversum.

Afspraken

Voor de opvang van neurologiepatiënten op de SEH gelden onderstaande afspraken:

Graag altijd eerst telefonisch overleg met dienstdoend neuroloog. r is gedurende deze periode 24/7 een neuroloog aanwezig. 

 • Trombolyse: geen opvangmogelijkheid in Tergooi. Patiënten gaan naar het UMCU en St. Antonius
 • Beroertes overig, inclusief TIA: patiënten gaan naar Tergooi Blaricum met MRI-h 
 • Overige neurologie waarvoor beeldvorming van het hoofd nodig is:
  Tergooi Hilversum -> patiënten voor opname gaan vervolgens per ambulance naar Tergooi Blaricum.
   

Overige afspraken:
 

tav gereanimeerde PCI patiënten

 • Als patiënt een duidelijk acuut myocardinfarct heeft met transmurale ischemie en geen CT scan gemaakt hoeft te worden voor de PCI wordt deze zoals gebruikelijk in de locatie Blaricum gepresenteerd.
 • Bij alle andere gereanimeerde patiënten waar het beeld niet duidelijk is, aan de diagnose wordt getwijfeld, geen ST elevaties aanwezig zijn of een CT scan gemaakt moet worden voorafgaande aan de PCI procedure (bv ivm hoofdletsel), moeten deze patiënten primair in de locatie Hilversum gepresenteerd worden.

NB Alle overige reanimaties (die los staan van PCI) gaan naar de locatie Hilversum conform eerdere afspraken.

 

tav verdenking aortadissectie

 • Deze patiënten moeten in locatie Hilversum worden gepresenteerd.

 

tav verdenking longembolieën

 • Als deze patiënten op de EHH in Blaricum zijn binnen gekomen en er een verdenking is op LE gaan deze over naar de locatie Hilversum voor de CT 


In het acuut zorgportaal is hiervan melding gemaakt en ook de ambulanceposten zijn hierover geïnformeerd.

Hartelijk dank voor uw begrip.