Nieuws

03 feb. 2022

Nieuw doorbelbeleid KCHL

Er is een nieuwe werkafspraak voor het doorbellen van uitslagen. De vernieuwde doorbelgrenzen zijn gericht op het doorgeven van alarmwaarden; uitslagen waar de aanvrager dezelfde dag nog actie op moet ondernemen.

Deze werkafspraak vervangt het tien jaar oude doorbelbeleid en is mogelijk gemaakt door de toegenomen snelheid van het beschikbaar komen van de uitslagen voor aanvrager en patiënt. Het doel is een efficiëntere communicatie tussen aanvrager en KCHL door het verminderen van doorbellen van uitslagen.

Het KCHL rapporteert per Edifact de uitslagen naar de aanvrager indien de uitslagen van de routinebepalingen compleet zijn. Dit is meestal binnen twee uur na aankomst in het laboratorium. De uitslagen zijn dan ook direct in te zien op MijnTergooi.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  1. CITO: Aanvraag Cito door huisartsen is nog zelden nodig, omdat alle routineuitslagen dezelfde dag via zorgmail als EDIfact bericht binnenkomen. Als een patiënt voorrang moet krijgen bij bloedafname, verzoeken we u dit vooraf telefonisch aan ons te melden.
  2. Doorbellen: Het KCHL belt alleen uitslagen door die de gedefinieerde waarden zoals vermeld in de nieuwe werkafspraak overschrijden.