Nieuws

06 sep. 2022

Meldingsplichtige infectieziekten: actualisering van de machtiging

Volgens de Wet Publieke Gezondheid (https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/wet-publieke-gezondheid) moeten bepaalde infectieziekten door de behandelend arts gemeld worden bij de GGD.

In verleden is hiervoor een machtiging afgesproken met de huisartsen, waardoor de infectieziekten die in het laboratorium worden vastgesteld, namens de behandelaar door de arts-microbioloog van het CBSL gemeld worden bij de GGD. Recent voorbeeld zijn SARS CoV2 infecties, die door het CBSL dagelijks gemeld worden aan de GGD. Maar ook bijvoorbeeld kinkhoest, psittacose of een nieuwe hepatitis B infectie worden door de arts-microbioloog, namens de behandelaar, gemeld aan de GGD.

Deze machtiging is onlangs geactualiseerd. De werkwijze is een mooi voorbeeld hoe we u als huisarts kunnen ondersteunen bij het verminderen van de administratieve last. De GGD zal bij een melding door het CBSL niet rechtstreeks een patiënt benaderen, maar dit altijd via de behandelend arts doen (Corona uitgezonderd). De machtiging is ondertekend door de RHOGO (namens alle bij de RHOGO aangesloten huisartsen), de GGD Gooi- en Vechtstreek en het CBSL.

Zelf melden groep A ziekten
Er zijn echter infectieziekten die wel meldingsplichtig zijn, maar die of niet in het laboratorium worden vastgesteld (bijvoorbeeld tetanus) of al bij vermoeden gemeld moeten worden (bijvoorbeeld poliomyelitis, of recent: Monkeypox), de zogenaamde groep A ziekten: deze infectieziekten dient u zelf te melden bij de GGD.

Vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van het machtigingsdocument of de procedure, dan kunt u met de betrokken organisaties contact opnemen.