Nieuws

08 nov. 2022

Keuzehulpen bij consult

Binnen het Programma Zorg Dichterbij en in samenwerking met het project Samen Beslissen, was er een pilot rond de keuzehulp trommelvliesbuisjes (Patiënt +) op de KNO afdeling. Gedurende de maanden mei tot en met augustus kregen (ouders van) patiënten de keuzehulp ‘wel of geen trommelvliesbuisjes’ aangeboden. Met als doel inzicht te geven in de behandelopties en de voor- en nadelen, om samen met de zorgverlener te beslissen over de best passende behandelkeuze.

Uit de evaluatie van de pilot kwam naar voren dat niet iedereen de keuzehulp invulde. Dit kon deels verklaard worden door het feit dat de (ouders van) patiënten al goed geïnformeerd waren (in de eerste lijn of tijdens het gesprek met de KNO-arts) en met deze informatie al een gedegen keuze konden maken.

Hoewel er na de evaluatie is besloten om niet actief door te gaan met het uitreiken van de keuzehulp ‘wel of geen trommelvliesbuisjes’ wordt zeker de meerwaarde gezien van het delen van overzichtelijke keuzehulp-informatie met (ouders van) patiënten. Via thuisarts.nl zijn een aantal keuzehulpen beschikbaar voor meerdere aandoeningen (https://www.thuisarts.nl/overzicht/keuzehulpen). Wellicht kan het u ook helpen in uw consult met patiënten en leidt het tot andere keuzes in het vervolgtraject voor de patiënt. 

Beschikbare keuzehulpen zijn:

  • Maagklachten
  • Vaginaal bloedverlies
  • Verzakking
  • Wel of niet testen op PSA
  • Wel of geen onderzoek naar dementie
  • Over zorg en behandeling in de toekomst
  • Wel of niet keelamandelen verwijderen bij mijn kind
  • Wel of niet keelamandelen verwijderen bij volwassenen
  • Wel of geen trommelvliesbuisjes