Nieuws

08 feb. 2022

Keuzehulp voor KNO pilot

Voor de vakgroep KNO wordt in maart een pilot gestart voor de keuzehulp ‘Trommelvliesbuisjes in de eerste en tweede lijn’. Verzoek aan huisartsen is deze onder de aandacht te brengen bij patiënten (en ouders) in uw praktijk. Op deze manier kunnen we samen patiënten optimaal ondersteunen bij het maken van de juiste behandelkeuze.

Samen Beslissen en de inzet van keuzehulpen

Vanuit het Samen Beslissen project binnen Tergooi MC worden verschillende initiatieven ontplooid om de inzet van keuzehulpen (in de eerste en tweede lijn) te vergroten om patiënten optimaal te ondersteunen in het maken van een behandelkeuze die het beste bij hen past. Door de inzet van keuzehulpen is de verwachting dat:

  • patiënten beter en bewuster na kunnen denken over hun keuze en achteraf meer tevreden zijn over hun genomen beslissing ten aanzien van hun behandeling 
  • patiënten voor sommige ziektebeelden al in de eerste lijn tot de keuze kunnen komen dat een consult in het ziekenhuis (nog) niet nodig is. Dit draagt bij aan “Zorg op de juiste plek”
  • patiënten soms ook zullen kiezen om niet behandeld te worden (minder operaties) door inzet in de tweede lijn.

Door de inzet van keuzehulpen willen we onze dienstverlening nog verder verbeteren.

De keuzehulp is te vinden op: https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/wel-of-geen-trommelvlies-buisjes-bij-mijn-kind