Nieuws

27 jan. 2021

Huisbezoeken bloedafname

Graag willen we jullie hulp vragen bij het volgend probleem: momenteel zien we een forse stijging van huisbezoeken voor bloedafname, waardoor wachttijden extreem oplopen en er nauwelijks nog ruimte is voor spoedhuisbezoeken.

 

Stijging huisbezoeken

Tijdens de eerste en begin van de tweede coronagolf zagen we een stijging van circa 30% van het aantal huisbezoeken. Dit was deels omdat de bloedafnameposten in de regio op dat moment dicht waren deels omdat veel mensen zorg meden. Op dit moment zien we het aantal huisbezoeken met nog eens 30% stijgen. Het aantal huisbezoeken is nu zelfs twee keer zo veel als voor de coronatijd: van 220 bezoeken per week naar 410 bezoeken per week!

Aan het begin van de pandemie konden we dit nog opvangen met verschuiving van personele inzet, echter is nu de grens van onze capaciteit bereikt. Hierdoor loopt de planning voor huisbezoeken 2 weken vooruit vol, terwijl er nog wel voldoende plek is op de afnameposten in de regio. Het gevolg is dat het inplannen van huisbezoeken voor spoeddiagnostiek in het gedrang komt en de wachttijd verder oploopt.

Huisbezoeken zijn bedoeld als dienstverlening naar patiënten die niet in staat zijn om zelfstandig naar een bloedafnamepost te kunnen komen. We merken echter dat er huisbezoeken worden aangevraagd voor patiënten die angst hebben om naar een afnamepost te komen. Ook doen we veel huisbezoeken bij mensen die wel mobiel zijn. Zo geeft een deel van de mensen aan dat ze het huisbezoek voor of na een bepaald tijdstip willen, omdat ze ergens anders moeten zijn (hond uitlaten, bezoek aan winkel, markt, medisch specialist oid). Ook het verzoek voor een andere dag omdat ze op de voorgestelde dag afspraken buitenshuis hebben (bv op de kleinkinderen passen) komt regelmatig voor.

Op de bloedafnameposten hebben we gezorgd dat er ruime maatregelen zijn genomen voor zowel de patiënt als de medewerkers om veilig te kunnen voorzien in een bloedafname. Mede door het werken op afspraak, waarbij we de patiënten attenderen op de coronamaatregelen, borgen we de richtlijnen van het RIVM. De angst voor het komen op een bloedafnamepost kunnen we niet wegnemen, maar we hebben er alles aan gedaan om veilige zorg te kunnen leveren. 

Dringend verzoek

Om te kunnen voldoen aan de vraag om niet-mobiele patiënten te kunnen helpen met een huisbezoek vragen wij jullie om huisbezoeken echt alleen aan te vragen voor patiënten die niet zelf naar een afnamepost kunnen komen. Wilt u dit verzoek ook bespreken met de praktijkondersteuners en doktersassistenten in uw praktijk?

Voor de juiste openingsdagen verwijzen wij naar https://www.tergooi.nl/afdelingen-poliklinieken-centras/bloedafname/ en op beide locaties in het ziekenhuis.

Met vriendelijke groet, namens KCHL Tergooi,

Aram Greuter, Klinisch Chemicus 
Saskia de Ruiter, Afdelingsmanager KCHL