Nieuws

17 jun. 2020

Helpdesk Digitale Zorg van start

Steeds meer mensen gebruiken digitale middelen om bijvoorbeeld contact te hebben met hun arts, behandelaar of zorgverlener. Mensen die niet zo digitaal vaardig zijn, kunnen dit als spannend ervaren. De Helpdesk Digitale Zorg begeleidt hen bij hun digitale reis in het zorglandschap.

Het Zorg Innovatie Huis, Amaris, Tergooi en GHO-GO zijn de afgelopen maanden gaan samenwerken om de Helpdesk Digitale Zorg te realiseren. Er zijn al langer signalen dat er behoefte bestaat aan deze vorm van ondersteuning, de coronasituatie heeft dit nog eens versneld. De helpdesk helpt op technisch gebied, maar heeft ook oog voor de sociale component. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld angstig om met digitale middelen te werken. Mensen die digitale zorg ontvangen, kunnen vaak langer zelfstandig en op een aangename manier thuis blijven wonen.

Opschalen

De komende maanden wordt de helpdesk opgeschaald, met de bedoeling dat meer zorginstellingen in de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland aansluiten. Op korte termijn wordt het telefoonnummer en de website van de helpdesk breed verspreid. De website die hieraan gekoppeld is, fungeert als kennisbank, met handleidingen over veelgebruikte systemen om bijvoorbeeld te beeldbellen; een chatbot zal de eerste vragen afvangen. De Helpdesk Digitale Zorg is gratis voor alle inwoners in de regio.

Wat levert de Helpdesk de deelnemende instellingen op?

  • Stimuleert e-health en zorg thuis
  • Minder beroep op zorg- en IT-professional voor ondersteuning digitalisering
  • Maatwerk voor patiënt: welzijn en autonomie
  • Meer digitaal contact met patiënt en eventueel verwanten
  • Minder bezoeken aan poli’s en praktijken
  • Herplaatsingsplek voor arbeidsongeschikte medewerker
  • Een basis voor verdere (boven)sectorale samenwerking
  • Randvoorwaarde voor invoering persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)