Nieuws

05 apr. 2022

Fax verleden tijd

Medio 2023 verhuist Tergooi MC naar de nieuwbouw op locatie Hilversum. Daar gaan we werken met moderne communicatietechniek en –middelen en zullen daarom geen analoge faxlijn meer beschikbaar hebben. Om ons voor te bereiden op de nieuwe werkvorm gaan steeds meer afdelingen binnen ons ziekenhuis faxloos werken.

Het faxen sluit niet meer aan bij de huidige wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid en bescherming van de persoonsgegevens van onze patiënten. Er zijn tegenwoordig veiliger, duurzamer en goedkoper alternatieven. Medische berichtgeving zal gaan verlopen middels veilig mailverkeer van ZorgMail. In de komende maanden zal steeds meer berichtgeving digitaal verlopen zodat we voor de verhuizing volledig faxloos werken. Inmiddels zijn de volgende afdelingen niet meer per fax bereikbaar:

  • Cardiologie (poli/verpleegafdelingen/CCU/HCK)
  • Pijngeneeskunde
  • Plastische chirurgie
  • Kaakchirurgie

Wij hebben de voorkeur om verwijzingen te ontvangen via ons digitale verwijsformulier, ZorgDomein. Ga voor ons digitaal verwijsformulier naar ZorgDomein voor verwijzers - Tergooi MC.

Voor de afdelingsspecifieke Zorgmail-adressen verwijzen we u graag naar onze website: www.tergooi.nl/afdelingen-poliklinieken/


Veel dank voor uw begrip en medewerking.