Nieuws

14 apr. 2021

Direct ontslag vanaf de SEH

Orthopedie en Traumachirurgie zijn voorbereidingen aan het treffen voor het aanpassen van de zorg voor een bepaalde categorie trauma patiënten na behandeling op de SEH. Dit project gaat starten per half mei 2021.

Waarom?

Patiënten die onze SEH bezoeken vanwege relatief simpele en stabiele letsels, worden nu vaak standaard na een week op de polikliniek Traumachirurgie, Orthopedie of de gipskamer terug gezien. Dit is echter niet altijd noodzakelijk. Om patiënten en hun naasten onnodig ziekenhuisbezoek  of onderzoek te besparen, patiënten meer eigen regie te geven en zorg op maat te leveren gaan we patiënten vanaf de SEH met goede informatie voorziening direct ontslaan. Zij komen dus niet meer terug op de polikliniek.

 

Om wie gaat het?

Patiënten met een van de volgende relatief simpele en stabiele letsels komen in aanmerking:

 

Volwassenen

Radiuskop- of hals fractuur

Malletvinger (zowel tendinogeen als ossaal)

Enkeldistorsie

Weber A/avulsie fractuur

Basis MT 5 fractuur

MC 5 fractuur

Phalanx fractuur voet

Halluxfractuur

Enkeldistorsie

 

Kinderen     

Clavicula fractuur

Greenstick fractuur distale onderarm

Torusfractuur distale onderarm

Spaakverwonding (met oppervlakkige schaafwond en zonder ossaal letsel)

 

Nieuwe werkwijze

Patiënten met bovenstaande diagnoses gaan we direct op de SEH voorzien van alle benodigde informatie over het hersteltraject. Een standaard consult op onze polikliniek is dan niet nodig. De informatievoorziening zal grotendeels gaan via de gratis Virtual Fracture Care app, tevens ontvangt de patiënt informatie op papier. De app geeft informatie over het letsel, normaal hersteltraject, behandelplan, instructies en oefenfilmpjes.

Vanaf half mei is het voor iedereen (dus ook voor huisartsen) mogelijk om de gratis Virtual Fracture Care app te downloaden in de App Store (iPhone) of Google Store (Android). Uiteraard kan de patiënt bij alarmsymptomen of vragen contact opnemen met ons via een speciaal voor dit project opgezette breuklijn (088 – 753 3988, op werkdagen van 09:00-11:00 uur).

 

Beoogde resultaten op basis van literatuur en eerdere ervaring*

-          Gezondheidsuitkomsten blijven gelijk of verbeteren

-          Tevredenheid van de patiënten blijft gelijk of neemt toe

-          Poliklinische controle neemt met > 90% af

-          Beeldvorming neemt met >70% af

-          Fysiotherapeutische behandeling neemt met 90% af

-          Patiënten kunnen bij vragen terecht bij de breuklijn of alsnog op de poli komen

-          Huisartsbezoeken nemen niet toe

*Op basis van o.a. resultaten studie OLVG, Geerdink et al. 2020 (Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4604)

 

Tot slot

Patiënten die ondanks de nieuwe informatievoorzieningen toch vragen hebben, worden geïnstrueerd contact op te nemen met onze breuklijn. Indien nodig kan de patiënt wel op de polikliniek gezien worden. Er vindt dus geen verschuiving plaats van zorg naar de eerste lijn. Dit controleren wij tijdens de implementatiefase.