Nieuws

11 mei. 2021

De use case medicatieoverdracht bij patiƫnten met medicatiebeheer door thuiszorg mag van start!

Bij de medicatieoverdracht rondom ontslag uit Tergooi van patiënten van wie de medicatie in beheer is bij de thuiszorg, wordt op dit moment een aantal knelpunten ervaren:

  • De Thuiszorg beschikt na ontslag van een patiënt niet tijdig genoeg over een ... toedienlijst en medicatie.
  • Openbare apotheken kunnen de thuiszorg niet snel genoeg van een nieuwe toedienlijst en (baxter)medicatie voorzien als de medicatieoverdracht vanuit Tergooi te laat of onvolledig is.
  • De huisarts beschikt via de specialistenbrief niet altijd over goede en correcte informatie over de medicatie na ontslag.

Deze knelpunten zorgen ervoor dat er over en weer veel telefoontjes worden gepleegd tussen ziekenhuis/apotheek/thuiszorg/huisarts om de correcte informatie over de medicatie en het gebruik te achterhalen. Dit is een tijdrovend en foutgevoelig proces.

In de onderzoeksfase gaan we onderzoeken wat de beste procedure is om de medicatieoverdracht te optimaliseren. Het streven is een eenduidige en efficiënte medicatieoverdracht na ziekenhuisopname voor patiënten van wie de medicatie in beheer is bij de thuiszorg. We focussen hierbij op de informatie-uitwisseling tussen ziekenhuis/apotheek/thuiszorg/huisarts. Door de klinische farmacie en de openbare apotheek nadrukkelijker een spilfunctie te geven in de medicatieoverdracht en informatievoorziening, verwachten we de kwaliteit van de medicatieoverdracht te kunnen verhogen en een procesoptimalisatie in de keten te kunnen realiseren.