Nieuws

15 jun. 2020

Corona-diagnostiek door het CBSL

Vanaf het begin van de Corona epidemie in Nederland heeft het CBSL zich als het regionale medisch microbiologische laboratorium ingespannen om adequate diagnostiek voor dit nieuwe SARS CoV 2 virus te kunnen aanbieden: dit is goed gelukt.

Op ons laboratorium kan de moleculaire diagnostiek voor het aantonen van SARS CoV 2 inmiddels op 4 platforms uitgevoerd worden: we hebben bewust een spreiding aangebracht om zoveel mogelijk continuïteit te kunnen bieden, zonder afhankelijk te zijn van 1 leverancier: zoals bekend is er een (wereldwijde) run ontstaan op reagentia en afnamematerialen om diagnostiek voor corona te kunnen uitvoeren. Wij hebben onze testen geëvalueerd in samenwerking met RIVM en Erasmus MC en voeren de diagnostiek uiteraard onder ISO 15189 geaccrediteerde omstandigheden uit.

De PCR diagnostiek voor het aantonen van SARS CoV 2 gebeurt op een gecombineerde nasopharynx- en keelwat, die samen in 1 buisje medium worden aangeleverd. Het is belangrijk dat de afname op goede wijze (en onder bescherming van de afnemer) gebeurt: separaat met een flexibel nasopharynxwatje en een keelwat (achterin de pharynx), zodat de sensitiviteit van de test optimaal is. De instructie voor afname bevindt zich in het testpakketje en op www.cbsl.nl. De test wordt 2x per dag uitgevoerd en levert in 3 uur een resultaat op. Afgenomen in het begin van de ziekte en op de juiste wijze (gecombineerde nasopharynx/keelwat) heeft de test een uitstekende gevoeligheid (95-100%) en specificiteit (100%). Indien later in de ziekte afgenomen, kan de test negatief worden op dit materiaal, maar is het virus, afhankelijk van het ziektebeeld, nog wel aantoonbaar in sputum of eventueel feces.

Naast het direct aantonen van het virus heeft het CBSL inmiddels ook een serologische test voor SARS CoV 2 beschikbaar: deze test toont IgTotaal antistoffen tegen SARS CoV 2 aan en is ook gevalideerd in samenwerking met het RIVM. De test heeft in de voorlopige landelijke validatie een gevoeligheid van 95-100% als de test is afgenomen > 10 - 14 dagen na de eerste ziektedag, en een specificiteit van ruim 99%. De indicatie voor antistofbepaling moet nog verder ontwikkeld worden, maar serologie kan zinvol zijn als er sterke verdenking is op de ziekte, maar negatieve PCR (en 1ste ziektedag >14 dg geleden), of als positieve antistoffen bv het beleid beïnvloeden. Het is nog onvoldoende duidelijk of het hebben van antistoffen ook beschermen tegen (nieuwe) infectie met SARS CoV2.

CBSL voert de corona-diagnostiek uit voor het ziekenhuis, voor de verpleeghuizen en huisartsen in onze regio, als ook voor de GGD Gooi en Vechtstreek. Inmiddels zien wij dat het percentage positieve testen daalt. Het landelijk beleid is, bij het versoepelen van de maatregelen, gericht op een ruimer testbeleid en bron- en contactopsporing, zodat een eventuele lokale uitbraak of opvlamming snel opgespoord en beteugeld kan worden. Het CBSL en GGD Gooi en Vechtstreek worden in dit beleid ondersteund door een nieuw opgezette applicatie (CoronIT) die de communicatie over testen, uitslagen en meldingen zal faciliteren.