Nieuws

03 jul. 2020

Bloedafname alleen op afspraak en op beperkte locaties

De komende periode gaan diverse bloedafnameposten geleidelijk weer open. Sinds 25 mei kunnen patiënten enkel nog op afspraak voor bloedafname terecht. Huisartsen wordt gevraagd standaard gebruik te maken van Zorgdomein voor het aanmaken van een digitale order en geen papieren aanvraagformulieren meer te gebruiken.

Momenteel bereidt het KCHL zich voor om gefaseerd en met aangepaste werkwijzen meer bloedafnamelocaties in de regio te openen. Bloedafname is mogelijk in de ziekenhuislocaties Hilversum en Blaricum en daarnaast in Weesp, Bussum, Hilversum en Kortenhoef. 

  • De patiënt maakt telefonisch een afspraak via T 088 753 11 70 (met de verwijzing bij de hand).
  • of maakt online een afspraak via mijn.Tergooi.nl.

Locaties

Bussum: Bussumer Hart, Eslaan 1 Bussum (voormalig Rabobank gebouw)
Hilversum: Fitwell, Kapittelweg 451, Hilversum
Hilversum, Seinhorst, Zenderstraat 109 (2e etage), Hilversum
Kortenhoef: Veenstaete, Oudergaarde 1 Kortenhoef
Weesp: de diagnosestudio in het Regionaal Medisch Centrum

Uitgangspunten voor inrichting van veilige werkwijzen

Het KCHL hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

  • het respecteren en faciliteren van de anderhalve meter afstand in de wachtruimtes;
  • werken op afspraak om piekmomenten en teveel mensen tegelijkertijd in een ruimte te voorkomen;
  • als een patiënt geen afspraak heeft gemaakt voor bloedafname, wordt hij niet geholpen;
  • uitvoering van triage blijft gehandhaafd. Bij klachten krijgt een patiënt een chirurgisch mondneuskapje;
  • COVID19 verdachte of positief bevonden patiënten (acute fase) kunnen niet geholpen worden op de bloedafnamelocatie. Wel kan er in spoedsituaties een afspraak worden gepland voor een thuisafname. Als er geen sprake is van spoed, kan de patiënt weer ontvangen worden op de bloedafnamelocatie indien er 48 uur geen koorts meer is geweest en de patiënt 24 uur klachtenvrij is;
  • inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers van het KCHL in het geval dat een patiënt klachten heeft, of bij twijfel;
  • voor oncologische patiënten is er een aparte ruimte ingericht op de bloedafnamepoli’s van beide ziekenhuislocaties.