Nieuws

07 apr. 2021

Biliblanket thuis

De vakgroep kindergeneeskunde start met een pilot waarin fototherapie aan pasgeborenen met hyperbilirubinemie thuis geboden kan worden. Dit vanuit het programma Zorg Dichterbij. 

Bij hyperbilirubine wordt de pasgeborene behandeld met fototherapie. Meestal is een behandeling van enkele dagen genoeg om de afbraak van bilirubine voldoende te versnellen. Tenzij de baby al in het ziekenhuis is opgenomen, melden ouders zich vaak met hun pasgeborene op de spoedeisende hulp. Bij fototherapie wordt de baby enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen. 

Geen opname

In meerdere ziekenhuizen in Nederland is inmiddels ervaring met thuistoepassing van fototherapie bij pasgeborenen zonder bijkomende problematiek. Tergooi biedt deze mogelijkheid nu ook. Ouders krijgen instructie en een Biliblanket mee. De baby blijft onder controle bij het ziekenhuis en de bloedwaarden worden dagelijks gecontroleerd. Maar opname is niet noodzakelijk. 

Inclusiecriteria

De inclusiecriteria voor fototherapie thuis zijn:

  •  A terme neonaten (AD ≥ 36 weken) van minimaal 36 uur oud, 
    • in het geval van termijn 36+0 t/m 36+6 minimaal 48 uur oud gezien verplichte observatie op de kraamafdeling gezien prematuriteit.
  • Laag risico hyperbilirubinemie of midden risico op basis van de termijn.
  • Bilirubine maximaal 50 punten boven de fototherapie grens.
  • Goede intake en/of maximaal 8% gewichtsverlies ten opzichte van geboorte gewicht.
  • Geen verdenking op pathologische oorzaak hyperbilirubinemie, zoals bloedgroep antagonisme of een andere oorzaak voor hemolyse.