Nieuws

11 okt. 2020

Afscheid Cornelis Timmerman

Brief aan de huisartsen

14 oktober 2020

Aan huisartsen

Geachte collegae,

Per 1 november a.s. ben ik niet meer werkzaam als arts-microbioloog voor het Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium (CBSL) van Tergooi.

Na ruim 30 jaar ga ik met pensioen.

In die 30 jaar zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied geweest. We hebben als artsen-microbioloog daaraan onze bijdrage geleverd. En vaak samen met u. Zowel in de medisch microbiologische diagnostiek als met betrekking tot de antimicrobiele behandeling.

Een van de hoogtepunten is voor mij het oprichten van het Eerstelijns Diagnostisch Centrum (EDC) Tergooi geweest. Later omgedoopt tot het MMC Gooi en Vechtstreek. Door vereende krachten vanuit de 1e en de 2e lijn is het mooi centrum geworden. 

Ik wil u van harte danken voor de altijd heel prettige samenwerking.  Ik denk daar straks graag en met voldoening aan terug.

Met de Coronapandemie is het een rare tijd. Zo ben ik helaas niet in staat om een afscheidsreceptie te houden.

 

Het gaat u allen goed en in goede gezondheid.

 

Hartelijke groet,

Cornelis Timmerman, arts-microbioloog

CBSL/Tergooi