Praktisch Overleg

Het MCC verzorgt het Praktisch Overleg (PO). Het PO vindt twee maal per jaar plaats op woensdag van 17.00 - 18.00 in Tergooi locatie Blaricum. Alle Hagro-voorzitters worden uitgenodigd. Echter, iedere geïnteresseerde huisarts van de GHO-GO is van harte welkom. De data staan op de website van de GHO-GO en in de agenda op de website van het MCC.

Het overleg is bedoeld om diverse praktische knelpunten in de samenwerking te bespreken. Het gaat hierbij om zaken die niet opgelost kunnen worden door een enkel telefoontje naar de betrokken specialisten. Het betreft zaken van meer algemeen belang, zo mogelijk met een suggestie tot verbetering. Heeft u zaken die u wilt bespreken in het PO? Laat het ons dan weten via de brievenbus op de site van het MCC of van de GHO-GO.

De Praktisch Overleg Commissie

Voorzitter         : Marianne Pupping, huisarts (medisch coördinator MCC Gooi en Vechtstreek)

Leden commissie:
- Hans A. Carpay, neuroloog (vicevoorzitter Medische Staf)
- Pieter van den Berg, internist/oncoloog (tevens lid bestuurscommissie MCC)
- Aram Greuter, klinisch chemicus en relatiemanager huisartsen
- vacant, huisarts

06 523 90 981

TIM-formulier

Ga naar het formulier

Brievenbus Praktisch Overleg

Ga naar de brievenbus