Nieuws

02 sep. 2021

Zorgdomein: Nieuwe richtlijn HASP-paramedicus

Om de informatie uitwisseling tussen huisartsen en paramedische praktijken te verbeteren, is door het NHG in samenwerking met de LHV en een groot deel van de paramedische beroepsverenigingen de richtlijn HASP-paramedicus geïntroduceerd.

Doel

Het voornaamste doel van de nieuwe HASP-paramedicus richtlijn is:

  • Snelle, veilige en correcte informatie uitwisseling;
  • Betere onderlinge samenwerking;
  • Betere patiëntenzorg.

Wat is er veranderd?

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Nieuwe rubrieken en aanpassing van enkele individuele rubrieken in de verwijsbrief;
  • Invulinstructies bij rubrieken uitgebreid;
  • Nieuwe rubrieken in verslagen voor completere informatieoverdracht vanuit paramedicus richting huisarts.
  • Afbeelding Invulinstructies bij rubrieken.

Te vinden onder werkafspraken>richtlijnen> informatieuitwisseling 

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/final_richtlijn_informatie-uitwisseling_tussen_arts_en_paramedicus_richtlijn_hasp-paramedicus_0.pdf