Nieuws

19 okt. 2020

Vraag stellen aan specialist via teleconsult in ZorgDomein

U kunt als huisarts via ZorgDomein steeds meer specialisten uit Tergooi consulteren via teleconsult. Dit kon al voor nefrologie, de komende tijd komen hier de MDL, geriatrie en onderdelen van interne geneeskunde bij. Gebruik hiervoor ‘Teleconsultatie’ in ZorgDomein. Er verschijnt dan een actueel overzicht van alle zorgproducten waarbij Tergooi teleconsultatie aanbiedt. Consulteren van de specialist via teleconsult is een pilot en komt voort uit het programma Zorg Dichterbij.

 

Via teleconsult in ZorgDomein kunt u laagdrempelig en gestructureerd een – niet-spoedeisende – vraag stellen aan een specialist van Tergooi. Binnen drie werkdagen krijgt u antwoord van de specialist. 

U kunt zo op een eenvoudige manier gebruikmaken van de expertise van de specialist zonder dat de patiënt verwezen hoeft te worden. U krijgt snel antwoord (binnen 72 uur), het advies gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt. U blijft hoofdbehandelaar. Een ander voordeel is dat u het antwoord van de specialist terug kunt lezen. 

We verwachten dankzij het teleconsult in Tergooi efficiënter te kunnen werken: de verwijzingen en vragen worden beter getrieerd. Daarnaast zorgt dit voor minder telefonisch overleg, waardoor specialisten beter bereikbaar zijn voor spoedeisende vragen. Bovendien is het een digitale vraag: de specialist kiest zelf een geschikt moment om de vraag in alle rust te beantwoorden.  

U kunt teleconsult inzetten voor vragen over medicatie, twijfelgevallen (wel/niet verwijzen) of andere adviesgerichte vragen. U krijgt tijdens deze pilotfase voor het teleconsult nog geen vergoeding. Als de pilot positief beoordeeld wordt, gaan we over naar een regionaal bekostigingsmodel. We hopen dan met RHOGO, Tergooi en Zilveren Kruis een vergoeding per teleconsult te regelen voor huisarts en specialist.

Welke teleconsulten kunt u aanvragen?

Hieronder staat een overzicht welke nieuwe zorgproducten u kunt gebruiken. In ZorgDomein ziet u de inclusiecriteria per zorgproduct.

  • MDL: hiervoor is vanaf heden een algemeen zorgproduct beschikbaar voor alle vragen aan de MDL-arts.
  • Interne geneeskunde: verschillende zorgproducten die zijn ingericht naar aandoening. Vanaf 1 november zijn de volgende zorgproducten beschikbaar (naast nefrologie): algemeen interne geneeskunde, endocrinologie en stofwisselingsziekten, infectieziekten en hematologie.
  • Geriatrie: vanaf begin november komt er een algemeen zorgproduct voor alle vragen aan de geriater.

Deelnemen aan evaluatie?

Wilt u deelnemen aan de evaluatie over deze pilot? Stuur dan een e-mail naar: zorgdichterbij@tergooi.nl. Wilt u meer informatie over hoe u een teleconsult kunt aanvragen? Kijk dan op: https://zorgdomein.com/media/documents/Quickguide_Teleconsult_aanvragen.pdf