Nieuws

17 mrt. 2020

Update 17 maart 2020: Corona maatregelen Tergooi

 • ​Tergooi alleen toegankelijk voor (semi) spoed, niet-uitstelbare en oncologische zorg
 • Nieuw beleid Radiologie en Diagnosestudio's 

Om patiënten en medewerkers te beschermen tegen het coronavirus, is Tergooi vanaf 18 maart alleen toegankelijk voor (semi) spoed, niet-uitstelbare en oncologische zorg. Dat betekent dat alle niet-urgente en uitstelbare poli-afspraken, operaties en diagnostiek worden uitgesteld of omgezet naar een telefonisch consult. Patiënten worden hierover vanaf dinsdag 17 maart persoonlijk, telefonisch geïnformeerd. Tergooi belt met een anoniem nummer. Spoedzorg (waaronder bevallingen), oncologische zorg en zorg die niet uitgesteld kan worden, gaat wel door.

 

Wat betekent dit in de praktijk?

 • Poli-afspraken: Alle niet-urgente en uitstelbare poli-afspraken worden, indien mogelijk, omgezet naar een telefonisch consult of anders uitgesteld. Patiënten worden hierover telefonisch geïnformeerd door de betreffende polikliniek.
 • Operaties: Alle geplande, niet-urgente operaties worden uitgesteld. Spoedoperaties (waaronder keizersnedes), oncologische operaties en operaties die niet uitstelbaar zijn gaan wel door. Patiënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Voor afspraken en onderzoeken die afgezegd moeten worden is in HiX een speciale brief beschikbaar.
 • Diagnostiek: Alle geplande, niet-urgente afspraken bij de afdeling Radiologie worden uitgesteld. Patiënten worden hierover geïnformeerd door de afdeling Radiologie. De diagnostiek die niet uitgesteld kan worden gaat wel door (zie ook hieronder).


Verzoek: beperk bezoeken reguliere bloedafnames
Door het aantal bloedafnames op onze bloedafnameposten te beperken, kunnen we onze patiënten en medewerkers beter beschermen tegen verspreiding van het coronavirus.


Daarom roepen we patiënten op niet naar een bloedafnamepost te komen als zij hun bloedafname al hebben uitgesteld (bijvoorbeeld voor CVRM of diabetes) of als zij voor controle komen die nog wel enige tijd kan wachten. Bij twijfel vragen wij hen contact op te nemen met hun huisarts. Deze oproep wordt vanaf heden gedaan en loopt door tot de maatregelen tegen corona zijn opgeheven. Als na telefonisch overleg tussen u en uw patiënt blijkt, dat bloedafname op dit moment wel nodig is, zullen wij dit uiteraard doen.

Nieuw beleid Radiologie en Diagnosestudio’s

Ook de afdelingen radiologie van Tergooi én de Diagnosestudio’s in Hilversum en Weesp hebben nieuw beleid doorgevoerd. U kunt nog steeds patiënten insturen met een spoedindicatie. Alle electieve onderzoeken daarentegen worden op dit moment geannuleerd, waarbij de patiënt geïnformeerd wordt dat we nog geen alternatieve datum kunnen geven. De reden hiervoor is de onduidelijkheid hoe de komende weken gaan verlopen.


Om te voorkomen dat patiënten onverrichterzake weer weg moeten worden gestuurd door de nieuwe richtlijnen hebben we de sterke voorkeur dat u iedere aanvraag per fax naar ons stuurt. Dan beoordelen wij de aanvraag binnen 1 uur en kan de patiënt ons, via de afspraak T 088 753 15 00, benaderen voor een afspraak.

 • faxnummer in Hilversum 088 753 15 09
 • faxnummer in Blaricum is 088 753 15 08.


Diagnosestudio’s (Hilversum en Weesp)

 • Alle patiënten met luchtwegklachten zoals pneumonie/ pneumothorax of verdenking van een besmetting met Corona moeten direct worden doorverwezen naar Tergooi.
 • Verwijs corona verdachte patiënten naar Tergooi locatie Hilversum .
 • Alle reguliere electieve onderzoeken voor zowel bucky, DEXA en echo worden geannuleerd. Na 6 april volgt nieuwe evaluatie.
 • Fractuur diagnostiek blijft uitgevoerd worden op DS Hilversum en DS Weesp, u kunt patiënten voor deze diagnostiek gewoon blijven insturen.
 • Op DS Weesp sluit de echokamer tot 6 april -> er wordt wel een echolaborant in Weesp ingedeeld voor eventuele spoed waar de logistiek niet naar wens is verlopen.
 • Op DS Hilversum, hier blijft de echokamer open voor spoed, afspraken uitsluitend via T 088 753 15 00 of T 088 753 18 00.
 • Babyheupjes diagnostiek blijft mogelijk
 • MSK echografie vervalt
 • Alle spoedonderzoeken, zoals: cholecystitis, appendicitis, pyelonefritis, hydronefrose, abces, DVT etc. blijven mogelijk
 • Alle overige onderzoeken doen we niet, tenzij spoedeisend belang wordt vastgesteld in overleg met radioloog


Wij beseffen ons dat dit vergaande maatregelen zijn. Wij moeten deze nemen om onze kwetsbare patiënten en onze onmisbare medewerkers te beschermen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.