Nieuws

19 aug. 2021

Teleconsultatie pijngeneeskunde

Per september kunnen huisartsen met teleconsultatie op elk gewenst moment vragen stellen over patiënten met chronische pijnklachten. Dit gaat, net als andere teleconsultaties, via ZorgDomein, waardoor de pijnspecialist op elk geschikt moment kan antwoorden. De verwachting is dat deze vorm van consultatie laagdrempeliger en efficiënter is voor huisartsen, dat patiënten eerder de juiste behandeling op de juiste plek krijgen en dat er minder verwijzingen vanuit de eerste lijn zullen zijn. Het is bedoeld voor advies van de pijnspecialist bij patiënten met chronische pijn waarbij er in het verleden reeds een behandeltraject heeft plaatsgevonden, of waarbij twijfel is of verwijzing nodig is.
 

Specifiek gelden de volgende voorwaarden:

  • Patiënt is niet bekend op een andere pijnpoli
  • Leeftijd > 18 jaar
  • Er is sprake van chronische pijn (> 3 maanden)
  • Er is twijfel over al dan niet verwijzen naar de pijnpoli
  • Acute pijn vragen/anesthesiologische vragen: telefonisch via dienstdoende anesthesioloog
  • Niet gebruiken bij een lopend behandeltraject op de pijnpoli (dan telefonisch overleg via pijnpoli)

 

Het betreft een pilot van 4 maanden. Meer weten? De product owner van deze use case is Jelle Post (anesthesioloog).