Nieuws

07 sep. 2021

Pilot 1,5-lijns cardiodiagnostiek uitgebreid

Na een succesvolle pilot met huisartsenpraktijk Groepspraktijk Huizen is de Zorg Dichterbij-pilot anderhalvelijnscardiodiagnostiek uitgebreid: sinds augustus krijgen alle huisartsenpraktijken binnen deze pilot de mogelijkheid om gebruik te maken van ‘diagnostiek hartecho’.
Tot en met december 2021 kunnen alle huisartsen een hartecho voor hun patiënten aanvragen, in plaats van meteen te verwijzen naar een cardioloog in Tergooi. Het betreft alleen stabiele patiënten, waarbij de huisarts hoofdbehandelaar blijft. Denk hierbij aan patiënten met een hartgeruis; familiair voorkomen klepafwijkingen; verminderde inspanningstolerantie; en patiënten met verdenking op hartfalen. Hoe werkt het? U verwijst patiënten via Zorgdomein voor een ‘diagnostiek hartecho’. De patiënt wordt vervolgens uitgenodigd op de poli Cardiologie voor een hartecho. De hartecho wordt beoordeeld door de cardioloog, die u binnen twee dagen het verslag met advies voor behandeling en follow up stuurt. U bespreekt deze uitslag vervolgens met uw patiënt. Mocht de cardioloog naar aanleiding van de diagnostiek toch een reden zien voor tweedelijnsbehandeling, dan wordt dit, als dit veiliger is voor de patiënt, zo nodig meteen op de poli aan de patiënt verteld, of opgenomen in het advies aan de huisarts.
Met deze nieuwe diagnostiekmogelijkheid brengen we de zorg voor de patiënt dichter bij huis. Bovendien willen we het openen van DBC’s bij laag-risicopatiënten voorkomen, waarbij de patiënt toch gebruik maakt van de kennis uit de tweede lijn.
De werkafspraak is te vinden op MCC website: https://mccgooienvechtstreek.nl/documenten#diagnostiek-hartecho-pilot