Nieuws

25 jan. 2019

Nieuwsbrief MCC Gooi en Vechtstreek Januari 2019

Download de pdf

Beste wensen voor 2019

Alle medewerkers en betrokkenen van MCC Gooi en Vechtstreek, GHO-GO, Tergooi en ZorgDomein wensen u alle goeds voor 2019. We vertrouwen ook voor het komend jaar weer op een goede en intensieve samenwerking.


MCC

MCC app en smoelenboek

Gebruikt u de app ‘Werkafspraken MCC Gooi en Vechtstreek’ regelmatig? In de app vindt u alle werkafspraken van het MCC Gooi en Vechtstreek. Ook worden de werkafspraken doorlopend geactualiseerd en er komen nieuwe bij.

Met de app heeft u ook toegang tot het smoelenboek. En handige manier om uw collega’s in de regio te vinden. De contactgegevens per huisarts of specialist staan alfabetisch of per categorie vermeld. U kunt elkaar snel bereiken via een intercollegiaal overlegnummer. Ook kunt u eenvoudig uw eigen gegevens wijzigen, bijvoorbeeld als u stopt met de praktijk, of in een andere praktijk of andere regio gaat werken. De foto verversen? Ook dat gaat eenvoudig. U wijzigt uw gegevens via de knop ‘Wijzig’ rechtsboven in de app. Zo zijn uw gegevens altijd actueel.

Gebruikt u de app nog niet? Download de app ‘Werkafspraken MCC Gooi en Vechtstreek’ dan gratis via Google Play store of App Store.


TERGOOI

Nieuwe apparatuur laboratorium: wat betekent dit voor uw uitslagen

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) van Tergooi neemt op dinsdag 12 februari 2019 nieuwe apparatuur in gebruik voor de uitvoering van een groot deel van de basisdiagnostiek. Het gaat daarbij om het (immuno)chemische bepalingenpakket (van de diverse mineralen, hormonen tot en met tumormarkers).

De invoering werd eerder uitgesteld omdat tijdens het testen van de apparatuur onvoorziene zaken aan het licht kwamen. Inmiddels zijn hier corrigerende maatregelen voor getroffen. Aanvullende testen tonen aan dat zij doeltreffend zijn.

Verificatie en methodevergelijking oude en nieuwe apparatuur
Voor de ingebruikname heeft het KCHL de apparatuur uitgebreid getest. De prestatiekenmerken (bijvoorbeeld de precisie) die de leverancier heeft opgegeven, hebben we geverifieerd. Ook hebben we een methodevergelijking uitgevoerd. Hierbij hebben we de meetresultaten van de oude en nieuwe apparatuur onderling vergeleken.

Wijzigingen
Voor de meeste testen geldt dat er sprake is van een uitstekende relatie tussen de resultaten van de oude en nieuwe apparatuur. De uitslagen laten onderling geen of hoogstens een beperkt verschil zien. Dan gaat het bijvoorbeeld om een gemiddelde stijging in de ASAT-uitslag van 5% in de meetresultaten van de nieuwe apparatuur ten opzichte van de oude analysers.

Sommige testen geven wel een relevant verschil in de uitslagen van de oude en nieuwe methode. Bijvoorbeeld bij de ferritine-bepaling liggen de uitslagen gemeten met de nieuwe apparatuur in het gebied tussen de 10 en 100 µg/L gemiddeld ongeveer 11% lager liggen ten opzichte van de uitslagen gemeten met dezelfde monsters op de oude apparatuur. Bij deze overgang zijn ook de consequenties voor de te gebruiken referentiewaarden onderzocht en vastgesteld.

Zichtbaarheid wijzigingen rapportage laboratoriumuitslagen
Wij willen voorkomen dat u ongerust wordt bij onverwachte sprong in het verloop van de uitslagen. Een uitslag van een laboratoriumtest die met de nieuwe apparatuur bijvoorbeeld gemiddeld 10% hoger is dan met de oude apparatuur, voorzien we in het komende halfjaar daarom van de volgende opmerking: 

 • Let op: Deze test is gemeten met nieuwe apparatuur. De gemiddelde verwachte verandering in de uitslag ten opzichte van uitslagen die vóór 12 februari 2019 verkregen zijn, bedraagt een stijging van 10 procent.

Ook als er sprake is van een relevante aanpassing in de gebruikte referentiewaarden, voegen we daarover een opmerking toe aan de uitslag.

Overzicht van wijzigingen
Een KCHL-nieuwsbrief met een overzicht van de wijzigingen per test volgt. Een overzicht van laboratoriumtesten waarbij wijzigingen optreden als gevolg van de overstap naar de nieuwe apparatuur, kunt u vanaf 12 februari 2019 ook vinden op de pagina van het KCHL op de website van Tergooi (kies voor Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium onder de menuknop Afdelingen en Poliklinieken). 

Contact bij vragen
Heeft u nog vragen? Wilt u een verdere toelichting? Neem dan contact op met de dienstdoende laboratoriumspecialist klinische chemie. Deze is bereikbaar op T 088 753 56 58 of via het algemene KCHL-telefoonnummer 088 753 11 70.


TERGOOI

Diagnosestudio Hilversum dinsdag 22 januari gesloten

In verband met onderhoud van de apparatuur is de Diagnosestudio op dinsdag 22 januari gesloten voor alle onderzoeken (röntgenfoto’s, echografie, botdichtheidsmeting/dexa-scan en bloedafname).

Voor een röntgenonderzoek of bloedafname zijn patiënten deze dagen welkom in Tergooi locatie Hilversum en locatie Blaricum, bij voorkeur op afspraak. (Echografie en botdichtheidsmeting gaan altijd op afspraak.)

De afsprakenlijn is normaal bereikbaar via 088 753 18 00.


TERGOOI

Tergooi start verbouwing Regionaal Medisch Centrum Weesp

Tergooi is gestart met de verbouwing van het pand aan de Korte Muiderweg in Weesp voor de vestiging van een regiozorgcentrum. Naast de Diagnosestudio en diverse specialismen van Tergooi nemen ook huisartsenpraktijk Vechtrijk, FysioHolland en Huidzorgnet hun intrek in het pand. Tergooi biedt daar straks diverse vormen van eenvoudige medisch specialistische zorg, zoals (snelle) diagnostiek, consultaties en behandeling overdag aan.

Diagnosestudio
Naar verwachting opent de Diagnosestudio in het eerste kwartaal van 2019 als eerste onderdeel van het centrum zijn deuren. Net als in de Diagnosestudio in Hilversum kunnen vooral huisartspatiënten er terecht voor eenvoudige en snelle diagnostiek, zoals bloedafname, röntgenfoto, echo of botdichtheidsmeting. Ook de specialismen cardiologie, dermatologie, geriatrie, gynaecologie, interne geneeskunde, kaak- en aangezichtschirurgie, keel-neus en oor, neurologie, maag-darm-lever, orthopedie en reumatologie vestigen zich in het centrum, evenals huisartsenpraktijk Vechtrijk, FysioHolland en Huidzorgnet.

Zorg dicht bij huis
Met de vestiging van de Diagnosestudio in Weesp voorziet Tergooi samen met andere zorgverleners in een groeiende behoefte van patiënten in de regio om daar waar het kan, de zorg zo dicht mogelijk bij huis te hebben. Het ziekenhuis is nog in gesprek met andere eerstelijnszorgpartners om het zorgaanbod in Weesp verder uit te kunnen breiden. De huidige poliklinische spreekuren van Tergooi in het gezondheidscentrum aan de C.J. van Houtenlaan in Weesp gaan ook plaatsvinden in het pand aan de Korte Muiderweg. De werknaam regiozorgcentrum wordt dan omgezet in Regionaal Medisch Centrum.


TERGOOI

Samenstelling raad van toezicht gewijzigd

De samenstelling van de raad van toezicht van Tergooi is gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2019 is Kees Rutten gekozen tot voorzitter. Hij volgt Jim Emanuels op, die de raad van toezicht heeft verlaten vanwege het verstrijken van zijn zittingsperiode. Ook Florent Vlak heeft om die reden de raad van toezicht verlaten.

De heer Donald van der Peet en mevrouw Francine Zijlstra zijn benoemd tot lid van de raad van toezicht.

De raad van toezicht ziet er nu als volgt uit: 

 • mr. Kees H.J. Rutten (voorzitter)
 • prof. dr. ir. Anne M. Stiggelbout
 • drs. Peter N. van Wageningen
 • mr. Frederique Leeflang
 • drs. Francine J. Zijlstra
 • prof. dr. Donald L. van der Peet

De raad van toezicht heeft besloten het aantal leden uit te breiden van zes naar zeven. Dit vooral om – gezien de plannen van Tergooi - de portefeuille financieel en vastgoed (nieuwbouw) te versterken.


TERGOOI

Samenstelling MSR en VSiD veranderd

Met ingang van 1 januari 2019 is in Tergooi de samenstelling van de medisch specialistische raad (MSR) en de Vereniging Stafleden in Dienstverband (VSiD) gewijzigd. In de MSR neemt Eline van Slobbe het voorzitterschap over van Hans Carpay, die na een termijn van drie jaar voorzitterschap de MSR heeft verlaten. Chris Schubart neemt de functie van Eline van Slobbe over als portefeuillehouder kwaliteit.

De medisch specialistische raad is nu als volgt samengesteld: 

 • Eline van Slobbe-Bijlsma, anesthesioloog-intensivist (voorzitter)
 • dr. Leendert Bakker, arts-microbioloog (MSB-bestuur)
 • dr. John Briel, chirurg (MSB-bestuur)
 • dr. Aram Greuter, klinisch chemicus (onafhankelijk)
 • Marre Hassing, kinderarts (onafhankelijk)
 • dr. Chris Schubart, psychiater (VSiD-bestuur)
 • Annelies Verdonkschot, gynaecoloog, (MSB-bestuur)
 • ir. Ben ten Voorde, klinisch fysicus (VSiD-bestuur)

In verband met het voorzitterschap van de MSR heeft Eline van Slobbe het VSiD-bestuur per 1 januari 2019 verlaten. Zij wordt opgevolgd door Ben ten Voorde.

Het bestuur van de Vereniging Stafleden in Dienstverband ziet er nu als volgt uit: 

 • dr. Chris Schubart, psychiater (voorzitter)
 • Chantal van Kempen, klinisch psycholoog (secretaris)
 • dr. Paul van der Linden, ziekenhuisapotheker (penningmeester)
 • Kirsten Bessembinders, klinisch geriater
 • ir. Ben ten Voorde, klinisch fysicus

TERGOOI/GGD

GGD Gooi en Vechtstreek en Tergooi lanceren Rookvrij Challenge

Deze week lanceerde Tergooi samen met GGD Gooi en Vechtstreek de Rookvrij Challenge. Inwoners van de regio kunnen op de website sportclubs, buurthuizen, speeltuinen, schoolpleinen, kinderboerderijen en kinderdagverblijven ‘challengen’ om rookvrij te worden.

Vorig jaar ondertekende Tergooi samen met ruim 30 andere organisaties uit de regio het convenant ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek’. Met al deze partners is de regio aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Hiermee is Gooi en Vechtstreek als eerste regio op weg naar een Rookvrije Generatie waarin kinderen volledig rookvrij kunnen opgroeien. Met de Rookvrij Challenge kunnen nu ook inwoners meehelpen om kinderen in onze regio rookvrij te laten opgroeien.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op rookvrijchallenge.nl.


TERGOOI

Update VRE-bacterie

Enige tijd geleden hebben wij u per mail geattendeerd op de aanwezigheid van de VRE-bacterie in Tergooi. Graag geven we u een update.

Op verschillende verpleegafdelingen verplegen we nog patiënten in contactisolatie omdat zij drager of mogelijk drager zijn van de VRE-bacterie. Bij sommige patiënten is sprake van een heropname in het ziekenhuis, daarom wisselt het aantal patiënten dat in contactisolatie moet worden verpleegd van dag tot dag. Wel zien we een daling in het aantal patiënten dat drager is, ook is een aantal afdelingen inmiddels een aantal weken ‘schoon’. Dit betekent dat de wekelijkse screening op de AOA, en afdelingen A3 en A1 wordt gestopt. Op de afdeling Geriatrie gaan we er voorlopig mee door. Verpleeghuispatiënten die in Tergooi worden opgenomen, hoeven we niet meer op te nemen in contactisolatie.

We blijven uiteraard alert op hygiënemaatregelen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Infectiepreventie 088 753 14 70.


TERGOOI

Dr. Sacha Lobatto neemt afscheid

Op donderdag 10 januari 2019 heeft internist-nefroloog dr. Sacha Lobatto afscheid genomen van Tergooi.

Sacha Lobatto werkt sinds 1987 in Tergooi. Hij was een specialist ‘in hart en nieren’, en bekleedde daarnaast vele functies. Zo was hij stafbestuurder van Ziekenhuis Hilversum en voorzitter van de vakgroep Interne Geneeskunde. Van 1996 tot 2017 was hij opleider interne geneeskunde. Hij speelde een belangrijke rol bij de samenvoeging van de twee aparte opleidingen interne geneeskunde (Gooi-Noord en Ziekenhuis Hilversum).

Kwaliteitsbevordering was voor hem altijd belangrijk. Zo was hij sinds januari 2018 medisch manager van Tergooi en één van de oprichters van het Leerhuis van Tergooi (Tergooi Academie), waarmee hij mede het fundament legde voor de verdere ontwikkeling van een groot aantal medische opleidingen.

Opvolger
Sacha Lobatto werkt nog tot eind februari in Tergooi, totdat internist-nefroloog dr. Jaap-Jan Snoep zijn werkzaamheden overneemt. Ook blijft hij zich tot 1 september 2019 een dag per week inzetten als medisch manager kwaliteit.


TERGOOI

Joost Mertens nieuwe psychiater

Joost Mertens werkt sinds 1 januari 2019 als psychiater in Tergooi. Hij heeft hiermee een ‘ziekenhuis met opleiding’ gevonden in de buurt van zijn nieuwe woonplaats.

Joost Mertens studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisatie tot psychiater volgde hij in Venray. Hij rondde deze opleiding af in 2002.

Voor zijn overstap naar Tergooi werkte hij bij de Koninklijke Marine, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, BAVO Europoort Centrum voor Neuropsychiatrie en het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Daarnaast heeft hij sinds 2009 een eigen praktijk onder de naam ‘De Velse GGZ’. Hij is op dit moment lid van de ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Bereikbaar
Joost Mertens werkt in Tergooi op zowel locatie Blaricum als locatie Hilversum, op donderdag en vrijdag, en is dan te bereiken via T 088 753 13 20 en E jmertens@tergooi.nl.