Nieuws

24 jan. 2021

Nieuws uit programma Zorg Dichterbij

Binnen het programma Zorg Dichterbij werken we in regionaal verband aan het verbeteren van de zorg. Bij zeker de helft van de ruim 60 use cases (projecten) is de RhoGo nauw betrokken. Zorgpadoptimalisatie is een van de onderwerpen waar aandacht voor is. Zo startte 1 december voor alle huisartsen de pilot voor het nieuwe zorgpad scafoid. Ook kunt u als huisarts een CT-calciumscore aanvragen als alternatief voor de inspanningstest voor patiënten met atypische thoracale klachten en een belaste familieanamnese.

CT-calciumscore aanvragen?

U kunt nu als huisarts een CT-calciumscore aanvragen. Met een CT-calciumscore en bijbehorend protocol is eenvoudig vast te stellen of de patiënt coronairlijden heeft. U kunt dit inzetten voor patiënten (man 30-55 jaar, vrouw 30-60 jaar) met atypische thoracale klachten en een belaste familieanamnese. Voor deze patiëntgroep is een CT-calciumscore een goed alternatief voor een inspanningstest die niet altijd duidelijkheid geeft of iemand verhoogd risico loopt.


Zorgpad scafoid 

Om de aanwezigheid van een fractuur beter vast te stellen en overbehandeling te voorkomen, is het vanaf 1 december mogelijk een CT-scan aan te vragen. Vanuit het programma Zorg Dichterbij hebben radiologen Alexander Scholtens en Peter Huisman samen met huisarts Jaap van der Horst, laborant Marlot van Hoorn, orthopeed Reinder Wolvius en chirurg Jan Peter Eerenberg gewerkt aan een beter zorgpad voor de scafoidfracturen. Doel hiervan is om onnodig SEH-bezoek en gipsbehandeling te voorkomen en de behandeling te optimaliseren. 

Als een scafoidfractuur niet wordt herkend en niet juist wordt behandeld, kan dat op lange termijn nadelige gevolgen hebben. De sensitiviteit van een röntgenopname is beperkt. Mede hierom verwijst de radioloog de patiënt met verdenking op scafoid naar de SEH voor een gipsbehandeling, ongeacht of er een fractuur zichtbaar is op de röntgenfoto’s. In de pilot toetsen we het gebruik van de CT-scan bij deze patiëntengroep: als er geen fractuur op de röntgenfoto’s te zien is, vraagt de radioloog direct een CT-scan aan op naam van de huisarts. Hierop is een eventuele fractuur van het scafoid beter te herkennen en ook veel beter uit te sluiten (sensitiviteit gaat van ca. 40% naar >95%). Op basis van de CT-scan wordt beleid gemaakt. Bij een fractuur gaat de patiënt naar de SEH (net als voorheen). Als er geen fractuur is, dan wordt het letsel gezien als een contusie. De patiënt gaat dan naar huis en neemt contact op met de huisarts voor behandeling en follow-up. Als er direct op de röntgenfoto’s al een fractuur zichtbaar is, blijft het proces hetzelfde als nu. De pilot loopt van 1 december 2020 tot ongeveer eind februari 2021.

De pilot is bedoeld voor alle huisartsen. Dit betekent voor u als huisarts dat bij het insturen van een patiënt met verdenking op een scafoidfractuur bovenstaand zorgpad automatisch gehanteerd wordt voor genoemde periode. Als u vragen heeft over de pilot, het zorgpad of de werkafspraak, dan kunt u contact opnemen met een van de betrokken zorgverleners of via zorgdichterbij@tergooi.nl.

Reminder: vraag stellen aan de specialist via teleconsult in Zorgdomein!

Het teleconsult is een laagdrempelige manier om een niet-spoedeisende vraag te stellen aan een specialist in Tergooi. Dit is mogelijk voor de volgende specialismen: nefrologie, MDL, geriatrie en onderdelen van de interne geneeskunde. 
Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van een teleconsult.

Optimalisatie sneltraject mammadiagnostiek 

Uit patiëntonderzoek van de use case optimalisatie sneltraject mammadiagnostiek is als aanbeveling gekomen dat de huisartsen (als ze dat niet al doen), voor informatie over het onderzoek naar de Tergooi website kunnen verwijzen. Op die manier kunnen patiënten de juiste informatie over de onderzoeken en wat te verwachten in het ziekenhuis nalezen. https://www.tergooi.nl/patienteninformatie/borstkanker-sneldiagnostiek/ 

Unieke pilot telebegeleiding voor COPD-patiënten

Tergooi start samen met de huisartsen en fysiotherapiepraktijken in de regio Gooi en Vechtstreek met het aansluiten van de eerste patiënten op EmmaCOPD. Deze telebegeleidingstoepassing ondersteunt patiënten met de chronische longziekte COPD om voldoende te bewegen en zogenoemde longaanvallen vroegtijdig te herkennen. Dit kan ziekenhuisopnames voorkomen.


Programma Zorg Dichterbij

Hier vindt u meer informatie over het programma Zorg Dichterbij en kijk hier voor een overzicht van alle lopende use cases.