Nieuws

08 sep. 2020

Nieuwe zorgpaden/ werkwijzen vanuit Zorg Dichterbij

Vanuit het programma Zorg Dichterbij zijn in augustus drie pilots van start gegaan waarbij nieuwe werkafspraken (gaan) gelden: schildkliernodus, nierzorg en MDL. Doorverwijzing van een patiënt met een schilkliernodus gebeurt op basis van de TIRADS-score uit het echoverslag. In het geval van nierzorg en MDL wordt teleconsultatie mogelijk gemaakt of uitgebreid waardoor huisartsen deze extra formulieren in ZorgDomein zien staan.

Schildkliernodus

De pilot Optimalisatie zorgpad schildkliernodus is gestart. Dit nieuwe zorgpad wordt vier maanden lang getoetst. Nieuw is dat de huisarts verwijst op basis van een TIRADS-score uit het echoverslag van de radioloog. Ook nieuw is dat een patiënt met een schildkliernodus (TIRADS-score 3 of hoger), na verwijzing door de huisarts, eerst een echogeleide punctie krijgt in het ziekenhuis en daarna pas de internist bezoekt voor de uitslag. Doordat de radiologen verslaan middels TIRADS-criteria, krijgt u als huisarts een duidelijke score en duidelijk protocol volgend op de echo van de schildklier.

De nieuwe werkwijzeIn de pilot Optimalisatie van het zorgpad schildkliernodus wordt nagegaan of het weglaten van het (huidige) eerste polikliniekbezoek leidt tot een efficiënter zorgpad, waardoor de patiënt minder naar het ziekenhuis hoeft en eerder uitsluitsel heeft over de gezondheid. 

Bij een schildkliernodus verwijst de huisarts, net als altijd, de patiënt door naar de internist. Alleen gebeurt dat nu op basis van de TIRADS-score uit het verslag van de radioloog. Tijdens de pilot verslaan de radioloog volgens de TIRADS-criteria. TIRADS staat voor Thyroid imaging reporting and data system. De TIRADS-score is een manier om schildkliernodi te categoriseren in termen van benigne of maligne. Op basis van de kenmerken die op echografie worden waargenomen, kan een bepaalde score worden toegekend aan een nodus. De TIRADS-score geeft een idee hoe groot de kans is dat het om een maligne nodus gaat en of een verwijzing naar de internist geïndiceerd is.

Nadat de huisarts de patiënt verwijst naar de internist, op basis van de TIRADS-score van de radioloog, trieert de polikliniek interne geneeskunde van Tergooi de verwijzingen en bepaalt of de patiënt in aanmerking komt voor het zorgpad schildkliernodus. Zo ja, dan krijgen zij direct een oproep voor een echo schildklier met punctie. Binnen een week volgt het verslag van de radioloog en patholoog, waarna de patiënt het eerste consult bij de internist heeft om de resultaten te bespreken en eventueel de behandeling te starten.

Omdat het pad van de patiënt met bovengenoemde aanpassingen anders begint dan voorheen, is er in ZorgDomein, bij het maken van de verwijzing, informatie beschikbaar die de huisarts kan delen met de patiënt. Hierin staat wat de patiënt kan verwachten. De vraag aan de huisarts is om deze informatie proactief met de patiënt te delen.

Werkafspraak Schildkliernodus (Pilot)

De werkwijze is te vinden in de werkafspraak:
Werkafspraken > Interne Geneeskunde > Schildkliernodus Pilot.

De nieuwe werkwijze wordt de komende vier maanden getoetst. Daarna wordt gekeken of dit de standaard werkwijze moet worden. 

De werkafspraak voor het zorgpad schildkliernodus is in samenwerking met internist Elin Seebus, radioloog Peter Huisman en huisarts Eline Faber is gemaakt.

Heb je vragen over dit project of de werkafspraak?
Neem dan contact op met Elin Seebus (internist) of Nadine Klitsie (projectleider).
 

Nierzorg op maat

Voor de pilot Nierzorg op maat  wordt getoetst of de inzet van teleconsultatie onnodige doorverwijzing voorkomt van patiënten bij wie de nierfunctie achteruit gaat en snellere terugverwijzing mogelijk maakt. In het nieuwe zorgpad wordt vóór een doorverwijzing standaard telenefrologie ingezet. Mocht de patiënt daarna alsnog worden doorverwezen, dan kom deze zo snel mogelijk weer terug naar de eerste lijn met een goede instructie een vervolgconsult aan via telenefrologie. Hiervoor is in ZorgDomein een nieuw formulier aangemaakt: Vervolgformulier (pilot). Dit formulier kan vooralsnog alleen worden gebruikt door de huisartsenpraktijk Loosdrecht en gezondheidscentrum Huizermaat omdat deze praktijken meedoen aan de pilot.  

Teleconsultatie MDL

Vanuit het programma Zorg Dichterbij is eind augustus de vijf maanden durende pilot Teleconsultatie MDL gestart. Naar verwachting zal teleconsultatie voor verwijzing via ZorgDomein voor alle huisartsen mogelijk worden gemaakt vanaf half september. We willen jullie vragen hiervan gebruik te maken. In samenwerking met de vakgroep MDL en de huisartsenpraktijken Michiel Boersma en Vita zal deze nieuwe vorm van zorgverlening worden geïmplementeerd en geëvalueerd.

Transmuraal zorgpad actinische keratosen

De afdeling Dermatologie organiseerde op 27 augustus voor huisartsen het webinar ‘Transmuraal zorgpad actinische keratosen’. Het webinar nu terug te zien.

Lees verder of Bekijk het webinar 

De beslisbomen van het zorgpad Actinische Keratose zijn o.a. te vinden onder richtlijnen: Zorg Dichterbij Tijdelijke Richtlijnen.