Nieuws

18 mei. 2020

DTO planning

Vanaf 1 juni kunnen de DTO's weer plaatsvinden, mits er voldoende afstand gehouden kan worden tussen de deelnemers en de groep niet te groot is.

Het wel of niet door laten gaan van het reeds geplande DTO is een beslissing die we aan de EKC'er van de HAGRO overlaten. Misschien is een DTO via beeldbellen of Skype voor uw Hagro een alternatief.

Voor de DTO's die voor u gepland stonden in de afgelopen twee maanden, maar geen doorgang hebben kunnen vinden, willen we u vragen zelf een andere datum te zoeken. Natuurlijk in overleg met de specialist die het DTO zou geven.

Als u hierbij problemen ondervindt, helpen we u graag. U kunt dan contact opnemen met Janneke Rebel: mccgooienvechtstreek@tergooi.nl