Nieuws

11 mei. 2021

De use case medicatieverificatie thuis gaat van start!

Volgens de richtlijn ‘overdracht medicatiegegevens in de keten’ moet er bij elk contact tussen een voorschrijver en een patiënt een actueel medicatieoverzicht (AMO) beschikbaar zijn. Om een AMO te verkrijgen, wordt door de klinische farmacie medicatieverificatie (MV) uitgevoerd. Op dit moment komen patiënten met een geplande opname ... hiervoor meestal fysiek naar de preoperatieve poli (Geneesmiddelen Service Bureau). Voor poliklinische afspraken vindt er nog geen MV plaats door de klinische farmacie. Gezien de richtlijn en de wens van voorschrijvers voor ondersteuning bij MV, is het doel om hiermee te starten.

Het doel van de use case is te onderzoeken hoe we het proces van MV grotendeels thuis, door de patiënt zelf, kunnen laten plaatsvinden. Hierdoor komt de regie bij de patiënt zelf te liggen en kan een betere triage worden gedaan met welke patiënten nog een aanvullend MV gesprek nodig is. Uiteindelijk zal voor een deel van de patiënten een bezoek aan het ziekenhuis of telefonische afspraak helemaal niet meer nodig zijn.