Nieuws

16 mrt. 2021

Betaald parkeren vanaf 1 april 2021

Vanaf 1 april 2021 is parkeren op de terreinen van Tergooi voor medewerkers niet meer gratis. Ook huisartsen kunnen niet meer inrijden met de medewerkerspas op maandag t/m vrijdag tussen 06:00 – 14:00 uur. 

De slagboom opent tussen deze tijdstippen alleen wanneer u een kaartje trekt bij de slagboom. Als dat is gebeurd, kunt u uitsluitend uitrijden met een betaalde parkeerkaart of een uitrijkaart. 

Tergooi biedt de mogelijkheid om uitrijkaarten te kopen voor € 1,50 inclusief BTW per stuk (per set van 5 stuks). Dit is gelijk aan het dagtarief voor medewerkers en aanmerkelijk lager dan het bezoekerstarief. De uitrijkaarten zijn verkrijgbaar bij de personeelsrestaurants en winkels van Tergooi, tijdens de openingstijden (09:00 – 14:00 uur). Uiteraard kunt u ook betalen bij de parkeerautomaat in de hal, tegen bezoekerstarief.

Buiten de genoemde tijden, in weekends en op nationale feestdagen blijft toegang tot de parkeerterreinen gratis mogelijk met de medewerkerspas.

Overigens beschikt Tergooi over afgesloten fietsenstallingen voor medewerkers, die te allen tijde gratis toegankelijk zijn met de medewerkerspas.

Achtergrond

Tergooi heeft duurzaamheid en dus ook duurzame inzetbaarheid en gezondheid van personeel hoog in het vaandel staan. Daarnaast kampt Tergooi met krapte in de parkeerfaciliteiten voor medewerkers, bezoekers en patiënten. Zonder ingrijpen wordt de parkeerdruk onhoudbaar, met name op locatie Hilversum, zowel tijdens als na de nieuwbouw. Patiënten en bezoekers verwachten dat parkeercapaciteit beschikbaar is en zijn dan ook eerder ontevreden als dit niet zo is. Dit past niet in het concept van gastvrijheid dat Tergooi nastreeft. Het niet tijdig kunnen vinden van een parkeerplaats leidt tot ergernis en steeds vaker ook tot het te laat komen op afspraken.

Betaald parkeren is een maatregel om medewerkers bewuster te laten kiezen voor de wijze van vervoer en de parkeerdruk tijdens de piekmomenten te beperken. Het gaat gelden voor zowel medewerkers die in loondienst zijn van Tergooi, als medewerkers die niet in loondienst zijn maar wel een persoonsgebonden medewerkerspas hebben, zoals huisartsen.  

Vragen kunt u stellen via parkeren@tergooi.nl.