Kijk In Elkaars Keuken (KIEK)

MCC Gooi en Vechtstreek biedt een platform aan artsen die willen kijken hoe het er in de dagpraktijk van een collega aan toe gaat. Zo leren huisartsen en medisch specialisten elkaars werkveld kennen door letterlijk in elkaars keuken mee te kijken. Elkaar beter leren kennen, zorgt voor wederzijds begrip, kennisoverdracht, betere samenwerking en zo dus betere kwaliteit van zorg. Wilt u als huisarts een dag(deel) mee lopen met een specialist, of bent u als opleidend specialist geïnteresseerd in hoe het er in de huisartspraktijk aan toe gaat? Dan kunt u een mail sturen naar mccgooienvechtstreek@tergooi.nl . Natuurlijk is er niets op tegen om zelf contact te leggen, maar soms is de drempel hiervoor wat hoog en kan het MCC een intermediair zijn.