Print deze werkafspraak

Galblaaspoliep

Algemeen

Transabdominale echografie heeft een beperkte sensitiviteit (50%) en een lage voorspellende waarde (10,5%) voor galblaaspoliepen. Dit wil zeggen dat de kans om een galblaaspoliep te missen even groot is als te detecteren en een galblaaspoliep aangetoond op de echo vaak niet gevonden wordt bij histopathologie (French 2013).

Galblaaspoliepen < 10 mm hebben een benigne natuurlijk beloop (Colecchia 2008).

Patienten met Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC) , ouder dan 65 jaar met een poliep > 10 mm, diabetes mellitus,  of een poliep ≥15 mm hebben een verhoogde kans op neoplastische poliepen (Cha 2011) .

Het lijkt gerechtvaardigd bij toeval gevonden galblaaspoliepen van ≤ 5 mm niet te vervolgen. Op grond van de beschikbare literatuur is er geen consensus over de mate en duur van follow-up voor galblaaspoliepen tussen de 5 en 10 mm (Wiles 2014).

Bij verdenking op een galblaaspoliep van ≥ 10 mm wordt geadviseerd om een cholecystectomie uit te voeren (Ito 2009).

Advies vervolg- en verwijsbeleid door de huisarts

Bij patienten zonder PSC die niet onder controle zijn bij de MDL arts:

1. Poliep </= 5 mm  ---> eenmalig echografische controle na 1 jaar. Bij geen groei geen verdere controle nodig.

2. Poliep tussen 6 en 10 mm ---> jaarlijkse echografische follow-up gedurende 5 jaar, eerste jaar à  6 mnd.

3. 10 mm of groter-----> verwijzing naar de chirurg voor een cholecystectomie (Bij een poliep <15 mm verwijdering in principe laparoscopisch, >15 mm door middel van een open procedure)

Bij patiënten met PSC die niet ( meer) onder controle zijn bij de MDL arts

1. Poliep < 5 mm ---> eenmalig controle na 1 jaar. Bij geen groei geen verdere controle nodig.

2. Poliep 5 mm of groter---> Verwijzing naar de chirurg voor een cholecystectomie

 

Laaste uitgave

Eerste uitgave: februari 2019

Herzien:  juli 2020, november 2020

Leden werkgroep

P. Huisman, radioloog Tergooi

A. van Geloven, chirurg Tergooi

J. van den Brande, MDL arts Tergooi

Herziene versie

M. Pupping, huisarts, Medisch Coördinator MCC Gooi en Vechtstreek

G de Bruin, MDL arts Tergooi