ActieBus (voorheen Praktisch Overleg)

Het MCC verzorgde tot 2018 het Praktisch Overleg (PO). Dit overleg was bedoeld om diverse praktische knelpunten in de samenwerking tussen huisartsen en Tergooi te bespreken waarbij het ging om zaken die niet opgelost konden worden door een enkel telefoontje naar de betrokken specialisten. Omdat het MCC tegenwoordig nauw samenwerkt met de relatiemanager huisartsen van Tergooi is een afzonderlijk overleg over deze zaken overbodig geworden. 

Uw melding van knelpunten is echter nog onverminderd belangrijk om de samenwerking te verbeteren. Hiervoor is de ActieBus in het leven geroepen, een digitale brievenbus, waarin u uw op- of aanmerkingen kunt plaatsen, zo mogelijk met een suggestie tot verbetering. Alle post die binnenkomt wordt verwerkt door het MCC bureau en u krijgt direct antwoord en uitleg over welke vervolgstappen genomen worden om tot een oplossing te komen. Belangrijke uitkomsten worden in de maandelijkse MCC nieuwsbrief en op de MCC site vermeld.

Heeft u zaken die u wilt bespreken ? Laat het ons dan weten via de brievenbus op de site van het MCC.